Thursday, 18 March 2021

Vuçiqit i ‘dhemb’ Se pse Shqiptarët në filmin Kroat shpetojne Israelitët !

 

Presidenti i Serbisë, Vuçiq i dhemb gji.thcka rreth Losovës dhe Izraelit. Ai tha se në ShBA po ba.llafaqohet me fushatën që shqiptarët e kanë nisur përmes filmit të regjisorit kroat, Jakov Sedlar që tenton që ser.bët të i paraqes në dritën e errtë gjatë Iuftës së dytë botë.rore.

“Kinse qeveria e Nediqit ka ndjekur iz.raelitët pa fakte edhe të dhëna, ndërsa sikur shqiptarët dhe myslimanët i kanë mbrojtur ata”, tha Vu.çiq.

Ai përmendi se në film ka plotë ga.bime siç është ardhja e Ajn.shtajnit në Amerikë dhe të tjera.

“Po tentojnë të pamundësojnë zërin e Serbisë në kon.ferencën AIPAC, por do për.piqem që të përgjigjem në mënyrën më të mirë”, tha ai duke shtuar se a thua sa para janë paguar që mos të për.mendet Jasenovci.

0 Komentues: