Saturday, 13 March 2021

Mesoni arsyen pse ju vjen fatura e lartë e energjisë elektrike edhe ne qofte se i keni fikur te gjtha..!

 

Mesoni arsyen pse ju vjen fatura e lartë e energjisë elektrike edhe ne qofte se i keni fikur te gjtha..!
Edhe kur i fikni pajisjet elektrike, ato vazhdojnë të shpenzojnë energji. Kur shtypni butonin e fikjes, shumë pajisje elektronike, si televizori, DVR apo modemi satelitor nuk fiken totalisht, por qëndrojnë në “gjendje pushimi”.

Testojeni shtëpinë për përdorim të tepërt të energjisë Për të kontrolluar nëse në shtëpinë tuaj energjia po shkon dëm, kontrolloni matësin e energjisë elektrike, duke fikur më parë gjithçka. Nëse ai vijon të xhirojë do të thotë se pajisjet vijojnë të konsumojnë energji.

Hiqni nga priza çdo gjë që nuk përdorni. Një ndër mënyrat më të zakonshme për të parandaluar shpërdorimin e enegjisë është që të hiqni nga priza çdo gjë që nuk përdorni. Prizat zgjatuese mund të jenë një zgjidhje e mirë, pasi me një buton të vetëm mund të fikni disa pajisje njëherazi.
Hiqni pajisjet e tepërta. Nëse keni një frigorifer dytë apo pajisje tjetër të tepërt të cilën nuk e keni të domosdoshme, duke e hequr, do të kurseni energji elektrike.shtyp mbi (foton ose videon) qe ndodhet me poshte. Faleminderit per mirkuptimin.

0 Komentues: