Thursday, 18 March 2021

Gazeta Zvicërane ”habit” gjithë Ballkanin !! Këto janë fjalët rrënqethëse qe i ka Zvicra për Vjosa Osmanin

 

Vizita në Zvicër e presi.dentes në detyrë të Republikës së Kosovës dhe krye tares së parlamentit, Vjosa Osmani është pritur me shumë interes dhe me sim.pati nga homo logët e saj dhe nga mediat.

Kjo është parë, veç tje.rash edhe në praninë e konsi derueshme të mediave në konferencën për shtyp që ajo e mbajti të mërkurën, pas takimit me krye.paralmentarin zviceran, Andreas Aebbi.

Ndërsa gazeta presti gjioze zvicerane Neue Zür.cher Zeitung (NZZ) e përshkruan me entuzi.azëm profilin e my safires së lartë nga Kosova.

Vjosa Osmani për.faqëson një fytyrë të freskët, befa suese, të shtetit më të ri në Evropë. Vizita në Bernë e pre.sidentes kosovare në detyrë të mërkurën rrit shpresat për një ka pitull të ri në marrë dhëniet kosovare-zvicerane, shkruan Georg Häs.ler Sansano, gazetar që më parë ka punuar si korre.spondent ballkanik për mediat zvicerane.

Një anglishte e kulti vuar, me tingull amerikan, dekla.rata politikisht të mprehta, për mbajtjesore në vend të frazave të gjata, e arsimuar mirë, e re, nënë e binjakëve: Vjosa Osmani nuk korre spondon aspak me stereo.tipin e politi kanit ballkanas, konstaton gaze.tari.

0 Komentues: