Wednesday, 24 March 2021

Ajo shkoi te ai se donte një hajmali, hoxha e detyron shqiptaren ta bëj me të për 6 vite: I thoshte është mirë!

 

Pol icia e Kosovës e ka arr estuar një burrë 70-vjeçar, i cili për 6 vite me radhë duke iu paraqitur si hoxhë e kishte shfry tëzuar seksu alisht një grua nga Prishtina.

0 Komentues: