Wednesday, 24 March 2021

Ѕa kohë durojnë femrat pa krуer marrd.hënie?! E раbеѕueshme cfare iu ndodh kur kalojnë më shumë se..!!

 

Ѕa kohë durojnë femrat pa krуer marrd.hënie?! E раbеѕueshme cfare iu ndodh kur kalojnë më shumë se..!!

Sa mund të durojnë femrat pa bërë s e.ks dhe se cilat ishin efektet që sillte mos aktiviteti sek.sual? Kësaj pyetje i ka dhënë përgjigje Revista gjermane “Petra”, e cila .…Ndiqen! videon per te kuptuar se per qfare behet fjale

0 Komentues: