Friday, 26 February 2021

Vdes vajza nga shpërthimi në Ferizaj

      Sot ka nde rruar jete Fatime Haxhidema në spit alin e Turqise

Lutemi që shpirti i saj të prehet në paqen e pafundme. Ngushëllime të sinqerta, familjes, miqve e të njohurve të të ndj erës.

0 Komentues: