Thursday, 4 February 2021

Pas deklaratës së buj.shme, gazetarja tregon historinë e dhi.mbs.hme: Ish i dashuri më ka tër.hequr zva.rrë…

 

Dhu.na ndaj grave dhe vajzave nuk njeh status ekonomik, shoqëror, gjeografi, moshë. Ndodh në vende private dhe pu.blike, në hapësira fizike, por edhe vir.tuale.Në Shqipëri, 1 në 2 gra kanë përjetuar të paktën një herë gjatë jetës së tyre dhu.në nga i dashuri, ish i dashuri, një i panjohur, apo në transport pu.blik, si dhe në familje aty ku duhet të jemi me të sigurta.


0 Komentues: