Wednesday, 3 February 2021

Kjo ishte fjala e parë e Babait pasi ndërroj jetë Albert Krasniqi

 

Polícia mori informacion që në rrugën “Ndue Përrleshi”, në Prishtinë është kryer një v rasje.

U mësua se emri i víktímës ishte biznesmeni Albert Krasniqi, i cili d yshohet se u p rivua nga jeta nga babai i tij, Skender Krasniqi.

Skender Krasniqi, babai i Albertit, e kishte d enoncuar vet r astin, ku kishte thirrur Polícinë e Kosovës, duke iu thënë “Ejani, se e v rava djalin”. 

0 Komentues: