Friday, 5 February 2021

E ka bërë si burrat: Gruaja shqiptare zbuloi tra dhtinë e bashkëshortit, ajo që i bëri më pas i la të gjithë me gisht në gojë…!!

 

Tra dhtia e burrit e ka bërë një grua shqiptare që të he lmojë bashkëshortin dhe pastaj t’ia lid hë ka bllon për fy ti. Ngja rja ka ndo.dhur në Cyrih, ku edhe jeton çif ti. Bashkëshortët kanë tre fëmijë. Luljeta A. në prill të vitit 2018 në pijen e preferuar të burrit ka hedhur “Risp eral dhe Te mesta”.


0 Komentues: