Tuesday, 2 February 2021

Ѕa kohë durojnë femrat pa krуer marrd.hënie?! E раbеѕueshme cfare iu ndodh kur kalojnë më shumë se..

 

Sa mund të durojnë femrat pa bërë s e.ks dhe se cilat ishin efektet që sillte mos aktiviteti sek.sual? Kësaj pyetje i ka dhënë përgjigje Revista gjermane “Petra”, e cila zhvilloi një sondazh ku morën pjesë më shumë se 1000 gra nga mosha 29 deri në 39 vjeç. Edhe pse pritshmëritë ishin se femrat nuk mund të durojnë gjatë pa se.ks, nga ky hulumtim rezultoi se 58% e të anketuarave thanë se fare lehtë mund të durojnë pa se.ks! 33% pranuan se kanë mbi 2 vjet pa bërë se.ks, 40% deklaruan se kanë më shumë se 1 vit pa marrëd.hënie, dhe 27% se kanë mbi 6 muaj pa raport se.k sual.


0 Komentues: