Friday, 5 February 2021

29 vjeç arja humb jetën 10 ditë pasi shkoi në spital, mjekët i dhanë ila.çet gabim

 

Një vajzë 29 vjeç.re nga Kanadaja ka hu/mbur je/tën si pasojë e një infe.ksioni të t me rrshëm pasi doktorët e di agn ostikojnë gabim cistin v dek jepr urës që ndodhej në këmbën e saj. Natasha Forry vd iq 10 ditë pasi shkoi në spital për shkak të një cisti në këmbë dhe kishte dh imbje të mëdha.

0 Komentues: