Monday, 22 June 2020

Këto janë 10 femrat me Gjoksin më atraktiv në skenën shqiptare


Personazhet publike femra i kushtojnë shumë rëndësi pamjes së tyre të jashtme.Femrat shqiptare që janë pjesë e medias duhet patjeter të duken bukur në paraqitjet e tyre.Linjat e tyre mundohen ti mbajnë sa më afër perfeksionit.Disa nga to madje kanë intervenuar për ta zmadhuar gjo ksin,e disa për ta zvogëluar.Më poshtë mund të shihni 10 nga shumë personazhet publike me gjoksin më se ksi,radhitja është e rastësishme.

0 Komentues: